Postupak nabave materijala i usluga zemljanih i betonskih radova

Kategorija: Obavijesti Objavljeno: Četvrtak, 25 Srpanj 2019 Napisao/la Administrator

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 25.07.2019. g. donosi slijedeću                                                                                 

                                                              O D L U K U    

      o početku postupka nabave materijala i usluga zemljanih i betonskih radova, dobave i ugradnje gotovih betonskih opločnika i ostalog potrebnog materijala, te izrada armirano betonskih stepenica za potrebe Centra za socijalnu skrb Krapina                                                                 

Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži

  • podatke o ustanovi
  • naziv predmeta nabave
  • procijenjenu vrijednost nabave
  • podatke o povjerenstvu koje provodi postupak
  • kriterij za odabir ponude
  • opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

Poziv_na_dostavu_ponuda-okolis.doc

Troškovnik_1-uređenje_okoliša-Centar_za_socijalnu_skrb.xlsx