ODLUKA (OBAVIJEST) O PONIŠTENJU - za predmet nabave robe: „NABAVA NAMJEŠTAJA“

Kategorija: Obavijesti Objavljeno: Petak, 23 Kolovoz 2019 Napisao/la Administrator
Na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (pročišćeni tekst), KLASA: 406-01/18-02/3, URBROJ: 2140-34-01-01-02-18-5 od 09. studenog 2018. godine (nastavno: Pravilnik) i temeljem činjenice da u navedenom postupku jednostavne nabave nije pristigla niti jedna ponuda, od strane odgovorne osobe Naručitelja, donosi se sljedeća:
 
                                                         ODLUKA (OBAVIJEST) O PONIŠTENJU
 
U postupku jednostavne nabave za predmet nabave robe: „NABAVA NAMJEŠTAJA“, nije pristigla niti jedna ponuda, te se postupak jednostavne nabave poništava, sukladno članku 298. stavak 1. točka 7. ZJN 2016