Ponovljeni postupak nabave namještaja

Kategorija: Obavijesti Objavljeno: Ponedjeljak, 02 Rujan 2019 Napisao/la Administrator

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRAPINA
KRAPINA, DRAGUTINA DOMJANIĆA 5

KLASA:406-01/19-01/4
URBROJ: 2140-34-01-01-02-19-10
Krapina, 02.09. 2019. g.

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 02.09.2019. g. donosi slijedeću

                                          O D L U K U
o početku ponovljenog postupka nabave namještaja u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži
- podatke o ustanovi
- naziv predmeta nabave
- procijenjenu vrijednost nabave
- podatke o povjerenstvu koje provodi postupak
- kriterij za odabir ponude
- opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

 Poziv_na_dostavu_ponuda2_NAMJESTAJ.doc

namjestaj-PRILOG_2_-_Troškovnik_i_Tehnička_specifikacija.xlsx