Postupak nabave prolaznih detektora metala

Kategorija: Obavijesti Objavljeno: Utorak, 03 Rujan 2019 Napisao/la Administrator

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRAPINA
KRAPINA, DRAGUTINA DOMJANIĆA 5

KLASA:115-01/19-01/2
URBROJ: 2140-34-01-01-02-19-5
Krapina, 03.09. 2019. g.

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 03.09.2019. g. donosi slijedeću

O D L U K U

 

o početku postupka nabave prolaznih detektora metala
za potrebe Centra za socijalnu skrb Krapina


I

Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži
- podatke o ustanovi
- naziv predmeta nabave
- procijenjenu vrijednost nabave
- podatke o povjerenstvu koje provodi postupak
- kriterij za odabir ponude
- opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

detektori-Poziv_na_dostavu_ponuda_prolaznih_detektora_metala.doc

detektori-Troškovnik.xlsx