PRVA IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: NABAVA NAMJEŠTAJA

Kategorija: Obavijesti Objavljeno: Četvrtak, 31 Listopad 2019 Napisao/la Administrator

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 31.10.2019. g. donosi slijedeću
                                                                      O D L U K U
o prvoj izmjeni poziva na dostavu ponuda u postupku nabave namještaja u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

Rok za dostavu ponuda produžuje se do 11.11.2019.g. do 10:00 sati
Danom donošenja ove Odluke prestaju važiti Poziv na dostavu i Troškovnik koji su objavljeni dana 21.10.2019.g.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 Odluka-prva_izmjena.pdf

Poziv_na_dostavu_ponuda3_NAMJESTAJ.doc

izmjene_namjestaj-PRILOG_2_-_Troškovnik_i_Tehnička_specifikacija.xlsx