POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI "Građevinski radovi za ugradnju dizala i uređenje"

Kategorija: Nabava Objavljeno: Ponedjeljak, 21 Listopad 2019 Napisao/la Administrator
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA :
Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN 2016), a vezano uz  odredbe članaka 76. i  77. ZJN 2016  i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju), i to:
- Projekt jednako razvoj d.o.o., Petrovaradinska 1, Zagreb, OIB: 09575099931;
- BLUMA, obrt za poslovno savjetovanje, Bolnička cesta 87, Zagreb, MBO: 97894958;
- CITY PROJEKT d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor, Ul. Grabrovec 79, 49210 ZABOK, OIB: 70506504843,
- Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Samir Bašić, Ulica Grabrovec 79, 49210 Zabok, OIB: 94261851521
- KRAPINA MONTAŽA - obrt za usluge i proizvodnju,
POLJE KRAPINSKO 54, POLJE KRAPINSKO, MB: 97561134
- EPICEA – obrt za informatičke usluge
Polje Krapinsko 175, 49 000 Krapina, OIB: 81925686517
 
Sukladno odredbama o sukobu interesa iz Prvog dijela, Glave III., Poglavlja 8. ZJN 2016, ugovor sklopljen protivno odredbama o sukobu interesa je ništetan.
 
Hitovi: 171