Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

Naknada za ugroženog kupca energenata

Kategorija: Česta pitanja Objavljeno: Nedjelja, 22 Listopad 2017 Napisao/la Administrator
(1) Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjava kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetski sektor.
 
(2) Centar za socijalnu skrb će na zahtjev osobe iz stavka1. ovoga članka koja ispunjava uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupcarješenjem kojim priznaje pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata međuostalim:
 
-utvrditi status ugroženog kupca
 
-odrediti vrstu i opseg prava koja korisniku pripadaju,odnosno mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata te
 
-odrediti način sudjelovanja u podmirenju troškovaenergenata, odnosno način isplate naknade za ugroženog kupca energenata.
 
(3) Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik kojem jepriznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata više ne ispunjavauvjete za daljnje korištenje prava, centar za socijalnu skrb će rješenjemukinuti rješenje kojim se priznaje predmetno pravo.
 
(4) Mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata,način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade tepostupanje nadležnih centara za socijalnu skrb vezano za priznanje predmetnenaknade propisat će uredbom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.
 
(5) Sadržaj obrasca za podnošenje zahtjeva iz stavka 2.ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan za socijalnu skrb
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech