Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Krapina

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 03 Rujan 2020
Napisao/la Administrator

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
               KRAPINA

KLASA: 112-03/20-01/3

URBROJ: 2140-34-01-03-02-20-2

Krapina,31.08. 2020. g.

           Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), čl. 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,98/19 I 64/20), čl. 33. Statuta Centra za socijalnu skrb Krapina i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Krapina, KLASA: 023-01/20-01/4, URBROJ: 2140-34-01-20-5, od 26. 08. 2020. god., Centar za socijalnu skrb Krapina raspisuje

                                                                JAVNI NATJEČAJ

                               za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb

                                                                        Krapina

Uvjeti koje kandidat/-kinja mora ispunjavati su slijedeći:

- hrvatsko državljanstvo,

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,

- najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,

- položen stručni ispit,

  • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,98/19 I 64/20).

Natjecaj-ravnatelj-CZSSKrapina.pdf

OBAVIJEST O PRIVREMENOM PRESELJENJU PODRUŽNICE OBITELJSKI CENTAR

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 Svibanj 2020
Napisao/la Administrator

Centar za socijalnu skrb Krapina provodi projekt pod nazivom „Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji“ kojim se želi osigurati infrastrukturne preduvjete za provođenje programa prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije na području rada Centra i Podružnice Obiteljskog centra, odnosno pružiti potpunu podršku djeci i obiteljima u riziku kroz individualna i grupna savjetovanja, radionice te u obitelji korisnika.

Vrijednost projekta je 1.401.741,76 kuna prihvatljivih troškova koji se u 100%-tnom iznosu financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Očekivano trajanje Projekta je do 1. listopada 2020. godine.

Ciljna skupina u ovom projektu su obitelji i roditelji kojima je potrebna podrška, mladi, roditelji djece predškolske dobi te djece i mladih s poteškoćama u razvoju, samohrani roditelji, osobe s invaliditetom, udomitelji i posvojitelji s područja KZŽ.

Trenutni građevinski radovi na ugradnji vanjskog dizala i uređenja prostora podružnice Obiteljski centar, Krapina, Frana Galovića 1a su u fazi koja onemogućuje neometan rad sa korisnicima te iz tog razloga podružnica Obiteljski centar privremeno od 18.05.2020. godine djeluje u prostoru objekta sjedišta Centra u na adresi CZSS Krapina, Dragutina Domjanića 5.

Brojevi telefona podružnice Obiteljski centar ostaju isti:

049/371-319; 049/371-193; 099/2688-656, 099/389-1166 kao i mail adresa:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Radno vrijeme Podružnice Obiteljski centar tijekom trajanja radova je od ponedjeljka do petka, od 7,00 do 15,00 sati.

Očekivano trajanje radova, te opremanje prostora novim namještajem i opremom je tri mjeseca.

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE KORONAVIRUSA (COVID-19) ZA CENTRE ZA SOCIJALNU SKRB I CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 11 Svibanj 2020
Napisao/la Administrator

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE KORONAVIRUSA (COVID-19)ZA CENTRE ZA SOCIJALNU SKRB I CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO koju je donio HZJZ dana 08.05.2020.g.Upute_za_centre_za_socijalnu_skrb_i_centre_za_posebno_skrbništvo_HZJZ.pdf

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Krapina za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 11 Svibanj 2020
Napisao/la Administrator
Na temelju članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, KLASA: 012-01/17-01/1, URBROJ: 2140-34-01-01-02-17-6 od 29.11.2017. godine i Upute KLASA: 011-02/20-11/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-3 o novoj organizaciji rada Centara za socijalnu skrb za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 08. svibnja 2020. godine, ravnatelj Centra za  socijalnu skrb Krapina, donosi
 
                                                          IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Krapina za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
 
 

PREPORUKA Održavanje osobnih odnosa djece s roditeljima i izvršavanje roditeljske skrbi u uvjetima pandemija

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 02 Travanj 2020
Napisao/la Administrator

Putem podnesaka ili telefonskih poziva Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku učestalo se obraćaju razvedeni roditelji, odnosno roditelji koji ne žive zajedno, radi teškoća u ostvarivanju osobnih odnosa roditelja s kojim dijete ne živi i zajedničkom izvršavanju roditeljske skrbi uzrokovanoj mjerama vezanim uz pandemiju COVID-19.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku upućuje na odredbe Obiteljskog zakona po kojima roditelji imaju pravo i dužnost ravnopravno, zajednički i sporazumno ostvarivati roditeljsku skrb te su dužni i odgovorni skrbiti se o zdravlju djeteta, a roditelj koji ne stanuje s djetetom ima pravo i dužnost ostvarivati odnose s djetetom.
 
U ovoj izvanrednoj situaciji prvenstvena je obveza i odgovornost roditelja postizanje dogovora i prilagođavanje ostvarivanja osobnih odnosa mjerama zaustavljanja pandemije COVID-19 i zaštite zdravlja djeteta.
 
Ukoliko ostvarivanje osobnih kontakata roditelja koji ne stanuje s djetetom  nije u skladu sa svim propisanim mjerama Nacionalnog stožera i/ili bi se time povećao rizik od zaraze, preporučamo da se osobni kontakti odvijaju putem elektroničkih medija i/ili telekomunikacijskih sredstava (telefon, Skype, WhatsApp, Viber i sl.), a koje je roditelj s kojim dijete stanuje u navedenom periodu dužan omogućiti djetetu u što većem  opsegu.
 
Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti samostalno postići dogovor i nemaju kapaciteta za očekivanu razinu odgovornog ponašanja u ovoj situaciji, centar za socijalnu skrb će prvenstveno savjetodavnom stručnom pomoći, odnosno upućivanjem u obiteljski centar koji provodi usluge savjetovanja i  podredno obiteljske medijacije,  nastojati postići dogovor između roditelja.
 
Usluge koje provodi obiteljski centar u ovom periodu mogu se provoditi isključivo putem elektroničkih medija i/ili telekomunikacijskih sredstava (Skype, WhatsApp, Viber i sl.), a provode ih stručnjaci zaposleni u podružnicama obiteljskih centara.

Roditeljima koji traže stručnu pomoć oko postizanja dogovora vezano uz sadržaje roditeljske skrbi ili trebaju stručnu pomoć i upute na koji način reagirati i organizirati život s djecom u situaciji socijalne izolacije i posebnih mjera zaštite radi zaustavljanja pandemije mogu se javiti i direktno u obiteljske centre ili posredno putem nadležnih centara za socijalnu skrb.
 
Još jednom podsjećamo i upozoravamo roditelje da je u ovoj izvanrednoj situaciji prvenstveno obveza i odgovornost roditelja postizanje dogovora i prilagođavanje osobnih odnosa mjerama zaustavljanja pandemije COVID-19, a nemogućnost prepoznavanja i stavljanja u prioritet djetetovih potreba za sigurnošću i zaštitom zdravlja, predstavlja povredu prava djeteta, što upućuje na potrebu i mogućnost poduzimanja drugih adekvatnih mjera obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite. 
Izvršenje sudskih odluka o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta s roditeljem nije u nadležnosti sustava socijalne skrbi, već pravosuđa.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech