Odluka o početku postupka nabave namještaja

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 22 Srpanj 2019
Napisao/la Administrator

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 22.07.2019. g. donosi slijedeću                                                                                                                   

                                                                       O D L U K U     

     o početku postupka nabave namještaja u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji                                                                   

 Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži

             - podatke o ustanovi

            - naziv predmeta nabave

            - procijenjenu vrijednost nabave

            - podatke o povjerenstvu koje provodi postupak

            - kriterij za odabir ponude

          - opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

Poziv_na_dostavu_ponuda_NAMJESTAJ.doc

PRILOG_2_-_Troškovnik_i_Tehnička_specifikacija_namještaj.xlsx

Ponovljeni postupak nabave elektroničke opreme

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Petak, 19 Srpanj 2019
Napisao/la Administrator

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 19.07.2019. g. donosi                                  

                              O D L U K U

 o početku ponovljenog postupka nabave elektroničke opreme u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

     Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži

             - podatke o ustanovi

            - naziv predmeta nabave

            - procijenjenu vrijednost nabave

            - podatke o povjerenstvu koje provodi postupak

            - kriterij za odabir ponude

          - opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

Tehnička_specifikacija_elektronička_oprema.xlsx

Poziv_na_dostavu_ponuda_nabava_informatiče_opreme.doc

Troškovnik-el_op.xlsx

 

Poziv za dostavu ponude za nabavu dva fotokopirna uređaja

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 11 Srpanj 2019
Napisao/la Administrator
Centar za socijalnu skrb Krapina, kao naručitelj pokrenuo je postupak nabave dva fotokopirna uređaja za potrebe Centra za socijalnu skrb Krapina, te upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.
Sukladno čl. 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), odredbe Zakona se ne primjenjuju na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Postupak se provodi sukladno internom aktu o nabavi – Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 406-01/18-02/3, URBOJ: 2140-34-01-01-02-18-5)

ODLUKA (OBAVIJEST) O PONIŠTENJU

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 18 Srpanj 2019
Napisao/la Administrator

U postupku jednostavne nabave za predmet nabave robe: „NABAVA ELEKTRONIČKE OPREME“, nakon isključenja i odbijanja ponuda nije preostala niti jedna valjana ponuda te se postupak jednostavne nabave poništava, sukladno članku 298. stavak 1. točka 8. ZJN 2016.

ODLUKA.pdf

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: NABAVA ELEKTRONIČKE OPREME

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 17 Lipanj 2019
Napisao/la Administrator

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 17.06.2019. g. donosi slijedeću

O D L U K U

 

o početku postupka nabave elektroničke opreme u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži
- podatke o ustanovi
- naziv predmeta nabave
- procijenjenu vrijednost nabave
- podatke o povjerenstvu koje provodi postupak
- kriterij za odabir ponude
- opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

 Odluka-el_op.pdf

Poziv_na_dostavu_ponuda_nabava_informatiče_opreme.doc

Tehnička_specifikacija_elektronička_oprema.xlsx

Troškovnik-el_op.xlsx