Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

Odluka o početku postupka nabave i montaže sustava video nadzora

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Utorak, 03 Prosinac 2019
Napisao/la Administrator

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave objavljujemo:

  Odluku o početku postupka nabave i montaže sustava video nadzora                       

Sastavni dio ovog poziva je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži

- podatke o ustanovi

                - naziv predmeta nabave

                - procijenjenu vrijednost nabave

                - podatke o povjerenstvu koje provodi postupak

                - kriterij za odabir ponude

                - opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

poziv_video.pdf

dodaci_pozivu.pdf

PRVA IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: NABAVA NAMJEŠTAJA

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 31 Listopad 2019
Napisao/la Administrator

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 31.10.2019. g. donosi slijedeću
                                                                      O D L U K U
o prvoj izmjeni poziva na dostavu ponuda u postupku nabave namještaja u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

Rok za dostavu ponuda produžuje se do 11.11.2019.g. do 10:00 sati
Danom donošenja ove Odluke prestaju važiti Poziv na dostavu i Troškovnik koji su objavljeni dana 21.10.2019.g.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 Odluka-prva_izmjena.pdf

Poziv_na_dostavu_ponuda3_NAMJESTAJ.doc

izmjene_namjestaj-PRILOG_2_-_Troškovnik_i_Tehnička_specifikacija.xlsx

Početak ponovljenog postupka nabave namještaja

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 21 Listopad 2019
Napisao/la Administrator

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
KRAPINA
KRAPINA, DRAGUTINA DOMJANIĆA 5

KLASA:406-01/19-01/4
URBROJ: 2140-34-01-01-02-19-13
Krapina, 21.10. 2019. g.

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 21.10.2019. g. donosi slijedeću

                                                               O D L U K U

 o početku u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži

- podatke o ustanovi
- naziv predmeta nabave
- procijenjenu vrijednost nabave
- podatke o povjerenstvu koje provodi postupak
- kriterij za odabir ponude
- opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

Poziv_na_dostavu_ponuda3_NAMJESTAJ.doc 

namjestaj-PRILOG_2_-_Troškovnik_i_Tehnička_specifikacija.xlsx

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA UREĐENJE I OPREMANJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KRAPINA KSO PODRŠKA DEINSTITUCIONALIZACIJI

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 21 Listopad 2019
Napisao/la Administrator

Projektom Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji doprinijet će stvaranju infrastrukturnih preduvjeta i adekvatne opremljenosti Centra kako bi se mogli provoditi kvalitetni programi prevencije institucionalizacije i program deinstitucionalizacije. Projektom će se u Podružnicu Obiteljski centar ugraditi dizalo kako bi se omogućio pristup osobama smanjenje pokretljivosti te će se urediti i opremiti prostor i nabaviti vozila.

OI_CZSS_Krapina.docx

Odluka o poništenju ponovljenog postupka nabave namještaja

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Petak, 27 Rujan 2019
Napisao/la Administrator

U ponovljenom postupku jednostavne nabave za predmet nabave robe: „NABAVA NAMJEŠTAJA“, nije pristigla niti jedna ponuda, te se postupak jednostavne nabave poništava, sukladno članku 298. stavak 1. točka 7. ZJN 2016.

namjestaj-ponistenje2.pdf

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech