Poziv za dostavu ponude za uslugu provedbe postupka javne nabave i provedbu postupaka jednostavne nabave u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 17 Prosinac 2018
Napisao/la Administrator

 

Centar za socijalnu skrb Krapina, kao naručitelj pokrenuo je postupak nabave vanjske usluge za provedbu postupka javne nabave i postupaka jednostavne nabave u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji, sufinanciranog od strane Europske unije kroz Europski fond za regionalni razvoj te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno čl. 12 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), odredbe Zakona se ne primjenjuju na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Postupak se provodi sukladno internom aktu o nabavi – Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 406-01/18-02/3, URBROJ: 2140-34-01-01-02-18-5) te sukladno Interpretativnoj komunikaciji Europske komisije (2006/C 179/02) o pravu Zajednice koje se primjenjuje na dodjelu ugovora koji nisu ili nisu u potpunosti predmet odredbi Direktiva iz javne nabave (Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52006XC0801%2801%29.

 Poziv_-_postupci_nabave_webobjava.docx

Prilog_1_Troškovnik_postupci_nabave.xls

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Petak, 11 Svibanj 2018
Napisao/la Administrator

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Upute postupaka javne nabave roba, usluga i radova u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska (MDOMSP, KLASA 011-02/18-03/1; URBROJ:519-06-1-3/1-18-2 od 17.04.2018.g.), te odredaba akata Centra za socijalnu skrb Krapina, ravnatelj Centra započinje postupak jednostavne nabave materijala i usluge zemljanih i betonskih radova, dobava i ugradnja gotovih betonskih opločnika i ostalog potrebnog materijala (prema troškovniku), te izrada armirano betonskih stepenica koje spajaju novo opločenu površinu sa šetnicom uz rijeku Krapinčicu.

Sukladno pozivu u privitku rok za dostavu ponuda je pet (5) dana od dana dostave.

S poštovanjem,

Sergej – Augustin Erdelja, univ.spec.act.soc.

                        dipl.soc.radnik

 

Privici:

  1.  Poziv za dostavu ponude
  2.  Troškovnik