Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Srijeda, 09 Siječanj 2019
Napisao/la Administrator
MJERE aktivne politike zapošljavanja namijenjene
liječenim ovisnicima
Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Hrvatski
zavod za zapošljavanje provodi niz mjera aktivne politike
zapošljavanja usmjerenih nezaposlenim osobama u nepovoljnom
položaju na tržištu rada te poslodavcima kod kojih
je potrebno osigurati očuvanje radnih mjesta. Mjere se provode
sukladno Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike
zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od
2018. do 2020. godine. Liječeni ovisnici uključeni u Projekt
resocijalizacije prepoznati su kao jedna od posebno osjetljivih
skupina na tržištu rada te mogu koristiti slijedeće mjere:
1. Potpore za zapošljavanje
2. Potpore za usavršavanje
3. Potpore za samozapošljavanje
4. Obrazovanje nezaposlenih
5. Osposobljavanje na radnom mjestu
6. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa
7. Javni radovi
8. Potpore za očuvanje radnih mjesta
9. Stalni sezonac
Više na: www.hzz.hr
Što su to javni radovi?
Javni rad je mjera čiji je program temeljen na društveno korisnom
radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog
društva. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program
aktivacije na poslovima društveno korisnog rada. Upravo
je to najčešće korištena mjera u koju se uključuju liječeni ovisnici
 

Poziv za dostavu ponude za uslugu provedbe postupka javne nabave i provedbu postupaka jednostavne nabave u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 17 Prosinac 2018
Napisao/la Administrator

 

Centar za socijalnu skrb Krapina, kao naručitelj pokrenuo je postupak nabave vanjske usluge za provedbu postupka javne nabave i postupaka jednostavne nabave u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji, sufinanciranog od strane Europske unije kroz Europski fond za regionalni razvoj te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno čl. 12 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), odredbe Zakona se ne primjenjuju na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Postupak se provodi sukladno internom aktu o nabavi – Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 406-01/18-02/3, URBROJ: 2140-34-01-01-02-18-5) te sukladno Interpretativnoj komunikaciji Europske komisije (2006/C 179/02) o pravu Zajednice koje se primjenjuje na dodjelu ugovora koji nisu ili nisu u potpunosti predmet odredbi Direktiva iz javne nabave (Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52006XC0801%2801%29.

 Poziv_-_postupci_nabave_webobjava.docx

Prilog_1_Troškovnik_postupci_nabave.xls

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Petak, 11 Svibanj 2018
Napisao/la Administrator

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Upute postupaka javne nabave roba, usluga i radova u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska (MDOMSP, KLASA 011-02/18-03/1; URBROJ:519-06-1-3/1-18-2 od 17.04.2018.g.), te odredaba akata Centra za socijalnu skrb Krapina, ravnatelj Centra započinje postupak jednostavne nabave materijala i usluge zemljanih i betonskih radova, dobava i ugradnja gotovih betonskih opločnika i ostalog potrebnog materijala (prema troškovniku), te izrada armirano betonskih stepenica koje spajaju novo opločenu površinu sa šetnicom uz rijeku Krapinčicu.

Sukladno pozivu u privitku rok za dostavu ponuda je pet (5) dana od dana dostave.

S poštovanjem,

Sergej – Augustin Erdelja, univ.spec.act.soc.

                        dipl.soc.radnik

 

Privici:

  1.  Poziv za dostavu ponude
  2.  Troškovnik
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech