Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

OSNIVANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD - PRESTANAK RADA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KRAPINA

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Utorak, 03 Siječanj 2023
Napisao/la Administrator

Dana 01.01.2023. godine osnovan je Hrvatski zavod za socijalni rad, čime je dosadašnji Centar za socijalnu skrb prestao sa radom.

Korisnici sva prava i usluge i nadalje mogu ostvarivati na istome mjestu - u Krapini, D. Domjanića 5.

Za područje za koje je do sada bio mjesno nadležan Centar za socijalnu skrb Krapina, nadalje je nadležan Hrvatski zavod za socijalni rad - Područni ured Krapina.

 

ODLUKA O ODABIRU

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Petak, 16 Prosinac 2022
Napisao/la Administrator

Na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Klasa:406-01/18-02/3, Ur.br.: 2140-34-01-01-02-18-5 i sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Klasa:406-01/21-01/6, Ur.br.:2140-34-01-01-02-21-6 ravnatelj Centra za socijalnu skrb Krapina donosi:

                                                                         ODLUKU O ODABIRU
                                                                             Ev.br.: 1-2022-J
U postupku jednostavne nabave za predmet nabave usluge: „ Pružanje usluge tjelesne zaštite i imovine za 2023.g. „ kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja: ZAŠTITA-ZAGREB d.o.o., Josipa Pupačića 4, Zagreb OIB:68204597981, za cijenu od 168.000,00 kuna bez PDV-a, te cijenu ponude s PDV-om od 210.000,00 kuna.

Odluka_o_odabiru_uz_zapisnik.pdf

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 31 Listopad 2022
Napisao/la Administrator

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je po obavijesti Vijeća Europe, objavilo Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).  

GREVIO je skupina neovisnih stručnjaka koja prati provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Pozivamo zainteresirane osobe da podnesu prijavu za kandidaturu za prijedlog kandidata iz Republike Hrvatske.

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu, u Večernjem listu te u Narodnim novinama (br: 121/22) svi od 19. listopada 2022. te je otvoren do 3. studenog 2022.

Poveznica na Narodne novine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8345910.html

Postupak nabave usluge tjelesne zaštite u Centru za socijalnu skrb Krapina

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 21 Studeni 2022
Napisao/la Administrator

                            

                Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 1. i 19. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave KLASA:406-01/20-02/1; URBROJ: 2140-34-01-01-02-18-2 od 26.04.2021.g. ravnatelj Centra dana 27.10.2022. g. donosi slijedeću

                                                                   O D L U K U

      o početku postupka nabave usluge tjelesne zaštite u Centru za socijalnu skrb Krapina                                                                                                                                                                        

Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži

- podatke o ustanovi

                - naziv predmeta nabave

                - procijenjenu vrijednost nabave                 

           te ostale potrebne informacije

2_Poziv_za_dostavu_ponuda.doc

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech