Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

oKRUGLI STOL O PROBLEMATICI BESKUĆNIŠTVA

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 13 Lipanj 2019
Napisao/la Administrator

U utorak 11. lipnja u prostorima CZSS Krapina održan je okrugli stol na temu beskućništva u KZŽ:

Organizatori okruglog stola bili su Hrvatska mreža za beskućnike i CERANEO uz podršku MDOMSP.

Okruglom stolu nazočili su predstavnici Centara za socijalnu skrb, GDCK Krapina i Krapinsko - zagorske županije.

CZSS Krapina (1).pdfIMG-1578.JPGIMG-1580.JPG

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 04 Ožujak 2019
Napisao/la Administrator

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 6. i 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 04.03.2019. g. donosi Odluku o početku postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za ugradnju dizala u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

 Poziv_na_dostavu_ponuda_projektiranje.doc

Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži

- podatke o ustanovi

- naziv predmeta nabave

- procijenjenu vrijednost nabave

- podatke o povjerenstvu koje provodi postupak

- kriterij za odabir ponude

 te ostale potrebne informacije

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Srijeda, 09 Siječanj 2019
Napisao/la Administrator
MJERE aktivne politike zapošljavanja namijenjene
liječenim ovisnicima
Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Hrvatski
zavod za zapošljavanje provodi niz mjera aktivne politike
zapošljavanja usmjerenih nezaposlenim osobama u nepovoljnom
položaju na tržištu rada te poslodavcima kod kojih
je potrebno osigurati očuvanje radnih mjesta. Mjere se provode
sukladno Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike
zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od
2018. do 2020. godine. Liječeni ovisnici uključeni u Projekt
resocijalizacije prepoznati su kao jedna od posebno osjetljivih
skupina na tržištu rada te mogu koristiti slijedeće mjere:
1. Potpore za zapošljavanje
2. Potpore za usavršavanje
3. Potpore za samozapošljavanje
4. Obrazovanje nezaposlenih
5. Osposobljavanje na radnom mjestu
6. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa
7. Javni radovi
8. Potpore za očuvanje radnih mjesta
9. Stalni sezonac
Više na: www.hzz.hr
Što su to javni radovi?
Javni rad je mjera čiji je program temeljen na društveno korisnom
radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog
društva. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program
aktivacije na poslovima društveno korisnog rada. Upravo
je to najčešće korištena mjera u koju se uključuju liječeni ovisnici
 

Nabava osobnih vozila

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 11 Veljača 2019
Napisao/la Administrator

Poziv_na_dostavu_ponuda_nabava_vozila.doc

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 6. i 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ravnatelj Centra dana 31. siječnja 2018. g. donosi slijedeću
O D L U K U

o početku postupka nabave osobnih vozila u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

Sastavni dio ove Odluke je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži
- podatke o ustanovi
- naziv predmeta nabave
- procijenjenu vrijednost nabave
- podatke o povjerenstvu koje provodi postupak
- kriterij za odabir ponude

te ostale potrebne informacije

Poziv za dostavu ponude za uslugu provedbe postupka javne nabave i provedbu postupaka jednostavne nabave u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 17 Prosinac 2018
Napisao/la Administrator

 

Centar za socijalnu skrb Krapina, kao naručitelj pokrenuo je postupak nabave vanjske usluge za provedbu postupka javne nabave i postupaka jednostavne nabave u okviru projekta Uređenje i opremanje Centra za socijalnu skrb Krapina kao podrška deinstitucionalizaciji, sufinanciranog od strane Europske unije kroz Europski fond za regionalni razvoj te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno čl. 12 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), odredbe Zakona se ne primjenjuju na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Postupak se provodi sukladno internom aktu o nabavi – Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 406-01/18-02/3, URBROJ: 2140-34-01-01-02-18-5) te sukladno Interpretativnoj komunikaciji Europske komisije (2006/C 179/02) o pravu Zajednice koje se primjenjuje na dodjelu ugovora koji nisu ili nisu u potpunosti predmet odredbi Direktiva iz javne nabave (Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52006XC0801%2801%29.

 Poziv_-_postupci_nabave_webobjava.docx

Prilog_1_Troškovnik_postupci_nabave.xls

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech