Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Petak, 11 Svibanj 2018
Napisao/la Administrator

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Upute postupaka javne nabave roba, usluga i radova u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska (MDOMSP, KLASA 011-02/18-03/1; URBROJ:519-06-1-3/1-18-2 od 17.04.2018.g.), te odredaba akata Centra za socijalnu skrb Krapina, ravnatelj Centra započinje postupak jednostavne nabave materijala i usluge zemljanih i betonskih radova, dobava i ugradnja gotovih betonskih opločnika i ostalog potrebnog materijala (prema troškovniku), te izrada armirano betonskih stepenica koje spajaju novo opločenu površinu sa šetnicom uz rijeku Krapinčicu.

Sukladno pozivu u privitku rok za dostavu ponuda je pet (5) dana od dana dostave.

S poštovanjem,

Sergej – Augustin Erdelja, univ.spec.act.soc.

                        dipl.soc.radnik

 

Privici:

  1.  Poziv za dostavu ponude
  2.  Troškovnik

Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2017.godini

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Srijeda, 04 Listopad 2017
Napisao/la Administrator

Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2017.godini  

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech